Faxe Kondi - Når der går sport i den Persondatapolitik -

Vend din telefon

Gå tilbage


Persondatapolitik for videokonkurrencen Faxe Kondi – Når der går sport i det

1. Introduktion

1.1 Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt "RU", "vi" eller "os") indsamler og behandler dine personoplysninger, når du opretter en profil, deltager og uploader en video i videokonkurrencen Faxe Kondi – Når der går sport i det (i det følgende ”Videokonkurrencen).

1.2 For at kunne deltage i Videokonkurrencen, enten ved at uploade en video eller ved at give Det Grønne Kort, er det nødvendigt at oprette en profil. Du skal være mindst 15 år for at kunne oprette en profil og deltage i Videokonkurrencen. Såfremt du ikke er 15 år, kan du ikke oprette en profil eller deltage i Videokonkurrencen. Derudover skal evt. medvirkende i den video, du uploader i forbindelse med din deltagelse i Videokonkurrencen, være mindst 15 år.

2. Samtykke

2.1 Når du opretter en profil i forbindelse med deltagelse i Videokonkurrencen, vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af personoplysninger som nærmere beskrevet i denne persondatapolitik.

2.2 Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at oprette en profil og deltage i Videokonkurrencen.

2.3 Du skal sikre dig, at de medvirkende i den video, som du uploader for at deltage i konkurrencen, har givet samtykke til deltagelsen og brugen af videoen som beskrevet i denne persondatapolitik.

3. Dataansvarlig

3.1 Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelse af en profil og deltagelse i konkurrencen og de medvirkende i de uploadede videoer, er:
Royal Unibrew A/S
Faxe Allé 1
DK-4640 Faxe
CVR nr. 41956712
Telefon: 56 77 16 00
E-mail: contact@royalunibrew.com

4. Personoplysninger der indsamles

4.1 Når du opretter en brugerprofil, skal du angive følgende personoplysninger: Brugernavn, password, fornavn, efternavn, e-mail, telefonnummer, adresse, postnummer og by. 4.2 Endvidere indsamles der via dit log-in og din deltagelse i videokonkurrencen oplysninger, der fremgår af de videoer, som du uploader i forbindelse med videokonkurrencen samt oplysninger om dine afgivne stemmer, dine delinger og antal gange, der er stemt på din video.

4.3 Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med identifikation af dig og for at kunne administrere din profil, herunder i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen og evt. præmiering.

4.4 Vi anvender også dine personlige oplysninger til at sende dig e-mails og/eller sms med tilbud og konkurrencer for FAXE KONDI, FAXE KONDI BOOSTER, NIKOLINE, EGEKILDE, PEPSI og MOUNTAIN DEW fra RU, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

4.5 Vi indsamler også oplysninger om, hvilke samtykker du har givet.

4.6 Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.

5. Videregivelse

5.1 RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. I forbindelse med konkurrencen vises de uploadede videoer dog på faxekondi.dk i konkurrencens løbetid. Videoerne slettes i overensstemmelse med pkt. 8.

6. DatabehandlerE

6.1 RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af videokonkurrencen, til håndtering af gevinster og kundesegmentering m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.

6.2 Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

7. Dine rettigheder

7.1 Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger ("retten til indsigt").

7.2 Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format ("retten til dataportabilitet").

7.3 Hvis du opdager, at nogle af de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at bede os om at rette sådanne oplysninger ("retten til berigtigelse").

7.4 Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage ("retten til at tilbagekalde samtykke"). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din profil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til fortsat at deltage i Videokonkurrencen, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig. Hvis der på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage, er uindløste præmier, vil sådanne præmier gå tabt. Vi opfordrer dig derfor til at indløse alle præmier, før du trækker dit samtykke tilbage.

7.5 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring eller andre formål.

7.6 Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

7.7 I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi har imødekommet.

7.8 Når du kontakter os vedrørende dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mailadresse, som vi efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før vi imødekommer din anmodning.

7.9 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

8. Opbevaringsperiode

8.1 RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du har en profil og deltager i Videokonkurrencen. Oplysningerne kan efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.

8.2 Seks måneder efter udløb af Videokonkurrencen vil vi slette din profil, herunder alle de personoplysninger, der relaterer til din profil, og dine uindløste præmier. Dette gælder dog ikke oplysningerne i pkt. 4.1, der anvendes til at sende dig e-mails og sms, hvis du har givet samtykke hertil.

9. Ændringer

9.1 Hvis vi foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere den ændrede version af persondatapolitikken.

9.2 Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere at tilgå din profil.